Privacybeleid

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd en wij houden ons aan de regels en voorschriften die zijn opgesteld en worden beheerst door het College Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens kunt u vinden op dutchdpa.nl.

Dit privacybeleid beschrijft welke informatie wordt verzameld en hoe die informatie wordt gebruikt en beschermd door Henxs.com.

GEBRUIK VAN GEGEVENS

Henxs.com verzamelt en bewaart klantgegevens voor het proces van bestellen en leveren. De gegevens die u verstrekt bij het plaatsen van een bestelling op Henxs.com worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestelling en voor het verzenden van relevante informatie met betrekking tot uw bestelling. Gebruikersnamen en e-mailadressen worden opgeslagen en gebruikt voor registratie, het opslaan van favoriete producten en het verzenden van e-mails met betrekking tot de afhandeling van bestellingen.

GEBRUIK VAN COOKIES

Henxs.com gebruikt cookies alleen om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden.

DERDEN

Henxs.com verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden. Henxs.com neemt altijd de uiterste zorg in acht om misbruik van informatie door derden te voorkomen. Henxs.com is echter niet aansprakelijk voor misbruik van informatie door derden of het niet naleven van privacyregels door derden.

GEGEVENSBEVEILIGING

Henxs.com zet zich in voor een veilige en betrouwbare opslag van gegevens en draagt zorg voor technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (waaronder encryptie en wachtwoorden) om (persoons)gegevens te beschermen tegen enige vorm van ongeoorloofde toegang en verwerking, maar kan geen garanties afgeven.

GEGEVENSAANPASSINGEN EN RECHTEN

Voor het wijzigen van persoonlijke gegevens of het aan- of afmelden voor diensten van Henxs.com, kunt u inloggen op uw persoonlijke pagina. In "Mijn Account" kunt u uw naam, achternaam, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord wijzigen en u aan- of afmelden voor alle diensten.

UNSUBSCRIBE

Om uw gegevens volledig te verwijderen van Henxs.com, kunt u een e-mail sturen naar info@Henxs.com.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDERE WEBSITES

Henxs.com is niet verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van websites waar Henxs.com naar verwijst. Het is aan te raden het privacybeleid van deze websites te raadplegen.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

VRAGEN

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u schrijven naar info@Henxs.com.